Kasutatav tehnika:
Traktor Fendt, 2 ekskavaatorit, 7 erinevat koppa nendele, giljotiin, 2 atra rullmaterjalide paigaldamiseks, laserplaneerija, teehöövel, haagis, laadimishaarats, dreenide läbipesuseade.

Tehnika andmed ja kasutusvõimalused:

Traktor Fendt võimsusega 360 hj on varustatud täielikult astmevaba käigukastiga, mis võimaldab kasutada liikumiskiirusi 0 – 65 km/h. Traktori erinevatesse hüdroväljavõtetesse saab suunata õlikogust vastavalt vajadusele. See masin on asendamatu dreenide ja muude rullmaterjalide paigaldamisel adraga.

Roomikekskavaator Hyundai R140LC-7 14 t on varustatud 70 cm laiuste lintidega, kasutada saab kaeve-, planeer- ja profiilkoppa ning giljotiini, samuti pöördpeaga laadimishaaratsit.

Ratasekskavaator Volvo BL71 on varustatud esilaadurkopaga. Kasutada saab 2 kaevekoppa laiustega 70 cm ja 40 cm ja planeerkoppa laiusega 120 cm..

Rullmaterjalide paigaldamise adrad agregateeritakse Fendt traktoriga. Võimaldavad paigaldada kuni 125 mm läbimõõduga materjale, olenevalt pinnasest, kuni 160 cm sügavusele. Vajalike kallete andmiseks kasutatakse koos laserseadmetega. Kaevik sulgub paigaldamise järel, sellest võib ka raske tehnikaga üle sõita. Hilisem pinna tasandamine on vähe töömahukas. Täpsem kirjeldus asub osas Dreenitorude paigaldamine adraga.

planeeritud & planeerimata

Laserplaneerija töölaiusega 4,5 m on varustatud 6 tugirattaga ja seda agregateeritakse Fendt traktoriga. Töö käigus töödeldakse ala ühte tasapinda ja antakse vajadusel kalded.Tasandatavad alad ei tohi sisaldada kive, kände ja mättaid. Jõudlus 2…4 ha päevas. Laserseade, mis juhib planeerija tööd koosneb saatjast ja vastuvõtjast. Saatja moodustab pöörleva kiire abil etteantud kaldega tasapinna. Sealt saab vastuvõtja signaali ja annab täiturmehhanismile käsu planeerija tõstmiseks või langetamiseks. Vertikaalsuunas ta reageerib kui tasapind erineb soovitust 1,5 – 2cm. Seadmel põleb 3 eri värvusega tuld – rohelise korral on kõik OK, kollase korral on viga lubatud piires ja punase korral on viga liiga suur ja pinda on vaja jätkuvalt töödelda. Soovitud kaldest hoitakse kinni. Väga oluline on ka korraga ühesuguse kaldega tasaseks planeeritava ala pindala. Mida suurem pindala tahetakse sama kaldega tasandada, seda mahukamaks läheb töö, sest pinnase teisaldamise keskmised kaugused kasvavad.
Intensiivviljeluse korral on oluline, et põldudel poleks sulglohke, mis muutuvad äkksademete mõjul liigniiskeks. Eriti suurte sadude korral peab vesi jõudma otse kraavi, sest dreenide läbilaskevõime pole selliste veekoguste jaoks piisav. Kraavivallid on vaja planeerida piisavalt tasaseks võimaldamaks vee jõudmist otse kraavi.

Järelveetav teehöövel on varustatud kokku 5 teraga – kobestustera, 3 tasandus- ja kivide kõrvale lükkamise tera.

Giljotiiniga on võimalik üles töötada kuni 20 cm tüve läbimõõduga metsa.

Pöördpeaga laadimishaaratsiga on võimalik laadida kände, metsamaterjale ja kive.

Dreenide läbipesuseadmega on võimalik uhtuda välja setteid dreenides ja dreenikogujates, samuti üles otsida dreenirikete asukohti.

Täpsem info Jüri Kukk, 5161858